TYÖNOHJAUS

MITÄ TYÖNOHJAUS ON?

Työnohjaus on keskustelua ulkopuolisen henkilön kanssa työstä ja työhön liittyvistä asioista.

Työnohjaus voi olla akuuttien tilanteiden purkamista, yleistä työn pohdintaa tai muutostilanteiden tueksi.

Työnohjauskeskustelut ovat aina luottamuksellisia. Yksilöohjauksessa voidaan käydä läpi mm. stressaavia tilanteita tai urasuunnitelmia.

Työnohjaus voi myös olla ns. case-tyyppistä eli käydään läpi jokin hankala tilanne esim. asiakaspalvelutyössä.

Työnohjaus voi olla apuna tiimeille tai työyhteisöille toimimaan paremmin yhteisen päämäärän eteen tai etsimään uusia keinoja muuttuvissa tilanteissa.

Yksi työnohjauskerta yhdelle ihmiselle on 60 min/90 e (sis. alv 24%)

Ota yhteyttä tästä

TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA

Suomen Työnohjaajat ry:n sivustolla (https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus) on kerrottu työnohjauksella olevan yhteys mm. seuraaviin asioihin

- työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
- työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu
- työssä jaksaminen paranee
- työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
- työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
- esimiestyö ja johtaminen kehittyvät
- perustehtävä kirkastuu
- työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa
- moniammatillinen toiminta jäsentyy