MIKSI TYÖNOHJAUKSEEN?

Työnohjauksessa sinulla on aikaa ja mahdollisuuksia miettiä työtä ja sen tekemistä. Työnohjauksessa voit pohtia, mitä työ sinulle merkitsee ja miten se vaikuttaa jokaiseen päivääsi. Mitä mahdollisuuksia ja toisaalta uhkia työhösi tai työn tekemiseen liittyy? Mitä ominaisuuksia sinulla on, jotka auttavat tai haittaavat sinua työtehtävässäsi? Tavoitteena on, että pohdit asioita myös työnohjauksen jälkeen ja mahdollisesti teet muutoksia itse työhön tai omaan ajattelutapaasi, mikäli koet siihen tarvetta.

Työnohjauksessa voit miettiä omia urasuunnitelmiasi, työnvaihtoa ja niihin liittyviä asioita. Voit pohtia omaa jaksamistasi tai miten voisit kehittää itseäsi, jotta pysyt mukana muuttuvassa työympäristössä. Myös työhön liittyvät muutokset voivat askarruttaa sinua ja silloin voit yhdessä työnohjaajan kanssa miettiä, mitä muutos tarkoittaa juuri sinulle ja miten se vaikuttaa työhösi. Tärkeää pohdintaa on myös, millä keinoilla pystyt selviytymään muutoksista. Hankalat asiakastilanteet tai riita työkaverin kanssa voi aiheuttaa murhetta ja ehkä jopa unettomia öitä. Näitäkin tilanteita voi käydä läpi työnohjauksessa.

Työnohjaus voidaan määritellä myös ajatteluprosessin ohjaamiseksi. Kun työnohjaaja tekee kysymyksiä, tavoitteena on kaivaa esille ammatillisia ja persoonallisiakin valmiuksia,
jotka auttavat sinua työn tekemisessä. Näitä voivat olla mm. vuorovaikutustaidot, ongelmien hallinta ja itsetuntemuksen kehittäminen. Toisin sanoen työnohjauksessa mietit toimintaasi ja miten se vaikuttaa muihin esim. asiakkaisiin tai työkavereihin. Pohdinnan kohteena voivat olla myös työroolit, kokemukset, tunteet, työkyky tai vaikkapa esimiestaidot.